Има вкупно:

3

објави.


ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА ВЕБ СТРАНАТА НА МУЗЕЈ НА ГРАД ВИНИЦА
ИДЕЈАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА МУЗЕЈ ВО ВИНИЦА ПОТЕКНУВА УШТЕ ОД 80-ТИТЕ ГОДИНИ НА МИНАТИОТ ВЕК, ДО НЕЈЗИНА РЕАЛИЗАЦИЈА ДОАЃА ДУРИ ВО МАЈ 2006 ГОДИНА.

МУЗЕЈОТ НА ГРАД ВИНИЦА СЕ НАОЃА ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ, ВО СОСТАВ НА ЗГРАДАТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА.

...АЛАТКИТЕ НА ПРАИСТОРИСКИОТ ЧОВЕК, МИСТЕРИОЗНИТЕ КУЛТОВИ НА ПРВИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ, АНТИЧКИОТ РАСКОШ И ДЕКАДЕНЦИЈА, СКРОМНОСТА НА ПРВИТЕ ХРИСТИЈАНИ И НИВНАТА ДЛАБОКА ВЕРА, ВОИНСТВЕНОСТА НА ВАРВАРСКИТЕ ПЛЕМИЊА – СЕТО ТОА Е СОБРАНО НА ЕДНО МЕСТО. МУЗЕЈОТ ТЕРАКОТА ВИ ЈА НУДИ ПРИКАЗНАТА ЗА БЕЗВРЕМЕНОСТА НА ВИНИЦА...

ПОСЕТЕТЕ НÉ!

Истражувања на Коколов рид